Uprona : ishami rya Nibigira Konsiriya ryoba rigeramiwe ?

Sindimwo Gasitoni, umunyamabanga mukuru wa Uprona irongowe na Konsiriya Nibigira yaratewe ku rugo iwe. Yarakomeretse ariko uwababaye cane ni umunyezamu wiwe. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi

Gaston Sindimwo

Sindimwo Gasitoni ariko arerekana ibikomere vyandurutse ku magerenede yatewe ©Iwacu

Ico gitero kikiba ku muhana wiwe vyavugwa ko yaraye anyurujwe n’abagizi ba nabi. Ariko bukeye yari mu rugo iwe, aho abo basangiye umugambwe harimwo n’abashikiranganji bazindutse kumuraba mu gaturuturu. Umuvugizi w’ishami rya Uprona, Ngaruko Fransisi, yari yahishikiye, ari kumwe n’abashikiranganji babiri Nkezabahizi Trasisiyo hamwe na Giteruzi Diyodone.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru bari aho, Sindimwo Gasitoni, avuga ko yatewe igihe c’isaha zitanu n’igice z’ijoro. Avuga yuko yari avuye mu rubanza rwari rwiriwe rurahuza urwaruka ruhurikiye mu mugambwe Uprona ku Mugumya. Atashe yaciye yinjira mu nzu hanyuma ashitseyo asanga hari impapuro nkenerwa cane yari yibagiriye mu modokari ni ko guca asubira gusohoka.
Yemeza ko muri uwo mwanya, abantu babiri bamuteze asohotse mu rugo, asubiye gutora izo nkaratasi mu muduga, baca bamutera gerenade ya mbere. Abandanya avuga yuko yaciye ahungira mu babanyi ari na co gituma abatari bake baciye bibaza yuko yanyurujwe. Abo bamuteye na bo, baciye bamukurikiza iyindi, ica ironona imiduga ibiri yari imbere y’inzu y’aho Sindimwo asanzwe aba, mu Nyakabiga ya mbere kw’ibarabara rya 17.  « Bari biyumviriye ko nciye haruguru y’inzu baca barayiteraho nanje atari ho ndi.»

Yikeka ko yatewe n’abo badasangiye ivyiyumviro vya poritike

Imvo za poritike rero avuga ko ari zo ziri inyuma y’ico gitero, na rirya ivyashitse vyaje mu gihe yari yiriwe arasigurira urwaruka rwa JRR ingorane ziri mu mugambwe Uprona. Asaba abajejwe umutekano kugira amatohoza, kugira abaraye bashatse kumugandagura n’ababatumye bamenyekane. Avuga ko ari ubwicanyi, kandi ubwo bwicanyi bufatiye ku ngorane ziri muri Uprona, aho uwo mugambwe wacitsemwo amashami, rimwe rirongowe na Nibigira Konsiriya n’irindi rirongowe n’umushingamateka Nditije Karori.  «Jewe nta bansi benshi mfise ni co gituma iki gitero caturutse ku bo tudasangiye ivyiyumviro vya poritike naho umugambwe Uprona uhagaze uyu musi», uko ni ko abisigura.

Sibomana Tasiyano, avugira ishami rirongowe na Nditije Karori yamenyesheje yuko ico gitero giteye amakenga. Asaba ubutungane gukora amatohoza ataho ahengamiye kugira ntihagwe mu mporero abadasigana badasangiye ivyiyumviro nk’uko vyigeze gushika ku kiziga cigeze gutorwa ku Mugumya.
Sindimwo Gasitoni, asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Uprona irongowe na NibigiraKonsiriya, yakomeretse mu mugongo no ku kuboko, ubu akaba ari i muhira iwe, ariko umukozi wiwe, akaba ari mu bitaro, aho ariko aravurirwa. Igiteye amakenga bamwe mu bari ngaho ni uko impuzu yari yambaye igihe aterwa ayo magerenade atawe yigeze ayereka.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *