Umuryango w’Afirika y’Ubuseruko ugiye gukoresha igifaransa

Abashikiranganji bajejwe ivy’ukwinjira mu muryango w’Afirika y’Ubuseruko bagiye kugira inama muri kuno kwezi ngo bige ingene igifaransa cokoreshwa muri uwo muryango. Yamara abanyagihugu bava muri mubihugu bavuga icongereza babona ko hari akarusho yamara n’inzitizi zitabuze. – Vyanditswe na Uwimana Diyane

Jean Bicamumpaka

Bicamumpaka Yohani :” Igifaransa kizodufasha kwunga ubcuti n’ibindi bihugu bisanzwe bikoresha igifaransa.” ©Iwacu

« Igifaransa camye ari intambanyi ku banyagihugu bavuga icongereza. Sico kimwe n’abavuga igifaransa bazi n’amajambo n’amakeya ari mu congereza » , bimenyehswa na Collins Kinanja, umunyagihugu aturuka mu gihugu ca Kenya, akaba akorera mu gihugu c’Uburundi.
Vyongeye, abandandanya avuga ako umuntu aje mu Burundi bahura n’ingorane nyinshi kuvyerekeye guhanahana amakuru canke mu gihe ari mu rudandazwa rwiwe.
Naho biri uko, Kinanja amenyesha ko ikoreshwa ry’igifaransa rifise akarusho hamwe n’inzitizi. Agira ati : « ubwa mbere, abavuga icongereza bazogira amahirwe yo guca biga igifaransa kugira bagikoreshe atangorane. Ubwa kabiri, ni uko bizotwara umwanya munini kugira gikoreshwe mu muryango ».
Kinanja asaba ko igifaransa coca cemezwa kandi kigashirwa mu mashure yose kugira abanyeshure bafatwe ku rugero rumwe.
Kubera ivyo, Abarundi basazwe bakoresha igifaransa, bakwiye kwiga Icongereza kugira bakure inzitizi zose z’indimi bashobora guhura mu bikorwa vyabo.

« Kumenya ururimi nta gahombo rurimwo »

Bicamumpaka yohani, Umunyarwanda, amenyesha ko ikoreshwa ry’igafaransa mu muryango rizozana akarusho kanini. Agira ati : « Kenshi turahura n’abantu bavuga igifaransa baba mu muryango. Ahandi naho, Igifaransa kiradufasha kwunga ubumwe n’ibindi bihugu bivuga urwo rurimi nka Kongo Iharanira Demokarasi, igihugu Cadi,Afirika yo Hagati … kubera ivyo birakenewe ko dukoresha urwo rurimi kugira duteze imbere urudazwa rwacu. »
Ku bwa Dawudi Indeje, umunyakenya, yemeza ko ruzoba ururimi rusanzwe kuko Icongereza n’igiswahili vyamaze gutsimbatara muri ivyo bihugu. Yamara avuga ko abavuga igifaransa bazoca babonerwaho mukuba imboneza mukurongora inzego zitandukanye zo muri mu muryango w’Afirika y’Ubusereko kuko bazokoresha igifaransa bitabagoye.
Mwomenya ko Abashikiranganji bajejwe ukwinjira mu muryango w’Afirika y’Ubuseruko bazogira inama muri kuno kwezi kwa kane yerekeye kwiga ibikenewe kugira igifaransa gikoreshwe muri uwo muryango nkuko vyasabwe n’Inama igira 15 y’Abakuru b’Ibihugu bo muri uwo muryango mu kwezi kwa Munyonyo2013.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *