Rwoba rwari urumuri rw’amahoro canke iterabwoba rya gisirikare ?

Imvyino zo mu ntambara, kuninahaza umukuru w’igihugu Nkurunziza, Abasirikare isinzi n’inyamiramabi bambaye umwambaro ubaranga, abantu bazungagiza imitoto bambaye n’ibirato vya gisirikare, itangwa ry’amabati y’ukumanika amashure nshingiro, ivyo ni vyo vyaranze urumuri rw ‘amahoro mu ntara ya Gitega kuri uyu wa 27 myandagaro. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi

Buramatari w’intara ya Gitega afise urumuri rw’amahoro arikumwe na musitanteri hamwe n’abandi bategetsi ©Iwacu

Buramatari w’intara ya Gitega afise urumuri rw’amahoro arikumwe na musitanteri hamwe n’abandi bategetsi ©Iwacu

Turi isaha zine zo mu gatondo, ku musi wa gatatu, umurongo muremure w’imiduga ivuye mu ntara ya Karuzi irashitse ku Masanganira, muri komine Gitega. Barurutse imiduga yabo. Umugwi w’abantu 10 baritandukanya ugereranije n’abandi. Bambaye imitoto yumye n’amarara. Bamwe bambaye amaradiyo abajejwe umutekano bakoresha mu guhamagarana. Baboneka nk’abagenewe igikorwa co gutwara urumuri mu gihugu. Baratanguye gutera indirimbo. Imisore yari ihari itangura kwijijanya imitima : « Ivyo biriko biraba ni ibiki ? » Ntibabitahura. Urumuri rw’amahoro bararudometse. Abaherekeje urumuri baregeranye. Buramatari na musitanteri wa komine Gitega bari imbere berekeza mu gisagara hagati.

Baririmba indirimbo zo guhayagiza umukuru w’igihugu Nkurunziza Petero, batambuka bukebuke.« Uragahora urayarwa Peter Nkurunziza uhore ku ngoma urimfura y’Uburundi uhore uri perezida. » canke « Peter Nkurunziza uri inkinzo y’Uburundi, n’abakurwanya baguma bomoka » Imbere yo kwinjira i gisagara abunguruza abantu ku mapikipiki nk’ijana bari bamaze kubaja inyuma.

Mu nkuru ziva muri bo, bari bemerewe ibihumbi 10 umwe umwe. Umurwi wo kwinonora imitsi Inkona usanzwe wegamiye umugambwe Cndd Fdd ni wo warugize ahanini abaherekeje urumuri. Barabandanije bazungurutse isoko, baca muri karatiye Nyamugari, baca baja muri karatiye Karera ya kabiri. Urwaruka rutari ruke rwari rurundanye irya n’ino y’amabarabara ariko ntirwigeze rukurikira urumuri. « Kuberiki abo bantu biyoberanije ? Boba ari abasirikare ? » Ibibazo ni vyinshi mu barorerezi. Abo basa n’abajejwe umutekano kuko batanijijanya imitima mu gukatisha abo bahuriye mu nzira.

Imvyino zibutsa intambara

Imvyino zaranze uguca kw’urumuri rw’amahoro mu ntara ya Gitega zarasubiye kwerekana ibishobisho bitandukanye kandi bikomeye cane ivyo bikaba vyarateye ubwoba benshi. Imvyino zibutsa intambara zari nyinshi : « Urumuri rw’amahoro rwagarukiye Uburundi bugeze kure kuva mu 1994, 2005 rurabwuhira ubu ruratsimbataye. » Barabandanya : « Iyo mbonye umu kaporari, sereja, koroneri, jenerari canke umukuru w’igihugu muri tenue de combat ntabwoba nkigira, ntabwoba ngira.» Abaraho baribaza bati : « Kubera iki baririmba gutyo kandi bariko bavuga amahoro ? Biraboneka uburundi ntiburava mu ntambara. » Abategetsi batandukanye baruguruye ibikorwa vy’ukumanika ishure ry’imyuga i Karera. Ruvuye muri Karatiye Karera ya kabiri, urumuri rwaciye rujanwa kw’ishure ryitiriwe umweranda Berenadeta i Nyabututsi no kwishure rya Mushasha ya mbere. Ayo mashure yose yarahawe amabati 65 yo gusakara imyaka y’indwi y’ishure nshingiro.

Ku Ceru, ibintu vyarahindutse

Ku musozi Ceru, Muri zone Gitega igice kiri mu misozi abantu bari benshi, ivyo bikaba vyari binyuranye no mu gisagara ca Gitega hagati. Vyobaba vyatumwe n’uko Nduwimana Nezimu umuvugizi w ‘umugambwe uri ku butegetsi yari ngaho. Kukaba nkako ninawo musozi yavukiyeko. Ariko ubiravye bari biteze uwundi muntu nkuko vyagaragaye mu bibazo baguma bibaza : « Umukuru w’igihugu ari ahe ?Umukuru w’ugihugu nkurunziza ni uwuhe ? » Baciye bahagarika kuririmba badatevye bamaze kubona ko uwo bari biteze ataje. Bamwe baciye bisubirira inyuma, abandi barapfa kubandanya naho batari bakiryohewe. Inyuma y’urwo rugendo buramatari w’intara ya Gitega, Sindayihebura Sirivesiteri, yarikeje kubona urumuri rwaciye mu ntara yiwe. Kuko ku bw’iwe arirwo rwatumye hasakarwa amashure nshingiro 4. Yarangije ashikiriza ko Uburundi buri mu mahoro atuma busubira kwubaka igihugu biciye mu bikorwa vy’itermbere. Urumuri rwaciye rubandaniriza muri komine Gishubi.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *