Nta matora y’akamarampaka kw’ibwirizwa shingiro azoba

Uburundi bwarakiriye abashitsi b’iteka bagizwe n’umushikiranganji w’imigenderanire y’Ubwongereza hamwe n’intumwa idasanzwe ya Amerika. Umukuru w’igihugu Nkuruziza yarahumurije abarundi.

petero

Umukuru w’igihugu Nkurunziza Petero ©Iwacu

Umushikiranganji w’ubwongereza w’imigenderanire Mark Simmonds hamwe na Samanta Power aserukira Amerika mw’ishirahamwe mpuzamakungu ONU akongera akaba intumwa idasanzwe ya Barack Obama, bagendeye Uburundi mu gihe kitoroshe mu vya poritike.
Inyuma yaho reta ishakiye guhindura ingingo zimwe zimwe nyamukuru ziri mw’ibwirizwa shingiro, hanyuma inama nshingamateka ntiyaryemeza , ibintu vyagiye bifata izindi ntumbero. Umukuru w’umugambwe Cndd-Fdd ashigikiwe n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu ntibahengeshanije kubwira abarundi n’amakungu yuko bagomba bakoreshe amatora y’akamarampaka. Ivyo bikaba vyerekana yuko vyanke bikunde intumbero yari iyo guhindura ibwirizwa shingiro.

Amatora y’akamarampaka ntakibaye

Abo bashitsi b’iteka bose umukuru w’igihugu Nkurunziza yabahaye ubutumwa bumwe : Nta matora y’akamarampaka kw’ibwirizwa shingiro umukuru w’igihugu azosaba.Ati : « Amatora yo mu 2015 azogengwa n’ibwirizwa shingiro rihari uyu musi. » Yagiriyeko atera akamo abanyeporitike bose, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike hamwe n’abafasha uburundi gutanga intererano zabo kugira amatora azogende neza cane. Akamo yateye ntikatevye kwumvirwa kuko umupfasoni Samanta Power yaciye yemerera Uburundi ko Amerika igiye kubuha imiriyoni 115 z’amarundi kugira afashe amatora yo mu 2015.

Nta birwanisho bariko biratangwa mu mbonerakure

Ibinyamakuru n’abanyaporitike batavuga rumwe n’ubutegetsi bwa Cndd-Fdd ntibasiba kuvuga yuko imisore y’imbonerakure ihungabanya umutekano w’abanyagihugu. Ndetse bakerekana yuko hamwe ata cokorwa bakabandanya gukingirwa ikibaba ko bashobora gukwega ubwicanyi ndetse n’ihonyabwoko. Ivyo bivugwa mu gihe abarundi bari hanze bari bamaze indwi zibiri biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ku bimaze imisi bivurwa ko umukuru w’igihugu yoba yaratanze ibirwanisho bishika ibihumbi 100 hamwe n’impuzu za gisirikare ku mbonerakure, yarabibeshuje.
Haba ku mushikiranganji w’ubwongereza canke kuri iyo ntumwa idasanzwe bose yabahaye inyishu imwe: «Mu gihe Uburundi busigaye ari bitumwako mu kuja kugarukana amahoro mu makungu, koba ari agahomerabunwa aho jewe ubwanje ari je noba ngomba gutera akajagari mu gihugu canje. Si ryo ragi nipfuza gusigira abarundi, mu gihe kuva mu 2005 namye nshira imbere ubwa mbere kubumbatira amahoro n’umutekano.»
Umukuru w’igihugu Nkurunziza yaboneyeho akaryo ko gusaba umupfasoni Power ko abanyamerika boza gukora amatohoza bagafasha kwerekana iryo tangwa ry’ibirwanisho: «Uburundi ni igihugu gito aho abantu bose bazinanye.Namba haratanzwe ibirwanisho ibihumbi 100 ntibobura ivyemezo.» Umukuru w’igihugu yararahiye: «Ivyo nibashobora kuvyerekana ndemeye kuzobibazwa imbere y’Imana n’abantu.»
Ku kibazo kijanye n’uko yoba azokwitoza ubwa gatatu yishuye ati: «Mu gihe hagisigaye umwaka wose ngo hamenyeshwe abazokwitoza, ubu haracari kare kugira nishure kuri ico kibazo.» Yasozereye amenyesha yuko ivyo bizotangazwa n’umugambwe wiwe Cndd-Fdd hamwe na sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwa shingiro.

Ico mwiyumvira
  1. karazi

    Amatohoza yigenga yaremewe kandi havuzw ko Uburundi bwikwiye ata nfashanyo yo gukora amatohoza?
    Abategetsi bacu barakwiye kwitaho umugambi wo kugwiza ubuzi, bakareka gusohokera amatora kwitegurira ayandi. Imigambi ga yoba iyamatora gusa?
    Erega ahari urwaruka rudakora hama uruhagarara.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *