Mugore wanje! ndagukunda hako upfakara no pfakara

Umugabo umwe yama abwira umugore wiwe ko amukunda cane. Nya mugore na we yarakunda umugabo wiwe cane. Aho uwo mugabo yabivuga kwari ukwidigadiga ntivyari muri we. Kubera yabona umugore amukunda cane ni ho umunsi umwe yavuga ati: “ ariko mwiza wanje ndagukunda atakimbwirije. Sinipfuza ico kugirira nabi. Yooo! Mbega intore itosoye nka wewe. Ntukagire ikikubabaza. Aho ubona mbere hako upfakara nopfakara. Wa mugore araryoherwa yibaza ngo yabwiwe vyo. Ariko arishima kubandi bagore ababwira ati:” Ni harambe umunega wanje. Arankunda kugeza aho ambwira ko hako nopfakara yopfakara.” Ba bagore bati: “uri ikijuju basi! Ntiwumva ko apfakaye ari wewe woba upfuye.” Uno yaciye yumirwa.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *