Mu gusambura inyubakwa zidakwije amategeko baracagura

Inyuma yaho bisabiwe n’umushikiranganji w’ibidukikije, amazu amwe amwe adakwije amategeko yarasambuwe. Ariko hari ayatakozweko. Ivyo vyatumye haba abagira amakenga. – Vyanditswe na Hakizimana Diyodone

Ibimenyetso vyashizizwe ku nyubakwa zo gusamburwa ariko zitasambuwe ©Iwacu

Ibimenyetso vyashizizwe ku nyubakwa zo gusamburwa ariko zitasambuwe ©Iwacu

Umushikiranganji ajejwe ibidukikije, Nduwayo Yohani Korode, yaragabishije abubatse amazu batisunze amategeko, atako atanga n’ikiringo co kuyasambura. Kuva ku wa 3 gushika ku wa 10 Nzero 2014, ni co kiringo cari catanzwe ngo bene izo nyubakwa babe bazisituye. Ati inyuma y’ico kiringo ubushikiranganji buzoca buzisambura. Arongera ati: «Amahera azokoreshwa azorihwa na bene amazu.»
Yaratomoye yuko ari abubatse begereza amabarabara hamwe n’amakiyosike akwirangijwe nka hose mu gisagara bidaciye mu mategeko. Hari abatagamburutse ingingo y’umushikiranganji bararenga isango yo ku wa 10 Nzero. Isamburwa ryahavuye ritangura.

Inyubakwa ntizifatwa kumwe?

Naho umushikiranganji Nduwayo yari yamenyesheje ko bazosambura inyubakwa zitazoba zasambuwe na bene zo, ishirwa mu ngiro ntirishemeye. Hari inyubakwa nyinshi zitasambuwe gushika n’ubu. Uturorero ni nk’inyubakwa ikoreramwo ibanki Bancobu kuri Gare du Nord, ahakorera ishirahamwe Rejidezo hafi y’ikaratiye ya gatandatu mu Ngagara, ahakorera ikigo ca ONU (Centre d’Information des Nations Unies pour le Burundi) hagati mu gisagara, n’ahandi henshi. Ibimenyetso vyerekana izizosamburwa vyari vyashizweko ariko ntizasambuwe. Benshi baribaza igituma ingingo idakwirikizwa kumwe kuri bose.
Ikinyamakuru Iwacu cararondeye umushikiranganji w’ibidukikije, imisi ibiri ikurikirana, ngo atange umuco kuri uko kudafata kumwe izo nyubakwa, ariko iterefone yiwe ntiyashoboye kuyitaba.

Ivyo mwiyumvira
  1. Ibaho Joshua

    Mbega yemwe abarundi mwarozwe nande?
    Mu bindi bihugu biteye imbere,inzu nkiyo bayita »MUSÉE »
    Vyerekana kahise k,igihugu. Murakenye musabe gusenyura un monument, nka kumwe basenyura Pagidas ,bakahashira irya kiosque ngo n,i hotel?

  2. NTIHEBUWAYO IsaĂ®

    Biza gt ngo abarundi tuzotere imbere mugihe tukirwanya ibintu twisunze ivyiyumviro birwanya umurwi w’abantu tutiyumvamwo, ehe raba gute Mwiyobagiza les infrastructures publique ko zitonderwa imbere yuko zubakwa canke zisamburwa? Ariko Kubera intumbero yukwankiriza abatwara ubu Kubera peut ĂŞtre intumbero iyi cake iriyi musimbira hejuru ngo heeee. Mwohaja mwebwe mwotunganya vyose neza? Tuzoterimbere ryari tugifise les anciennes idĂ©os?

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *