Ku wugomba kutwandikira

Gusohora ino nkuru ku rupapuro

Hari ikibabakiye ku mutima ? Iciyumviro ku kungene dukora ? Intererano ? Ntimwitinye mu kutwandikira !

Izina ryanyu (ngombwa)

Mubarizwahe (ngombwa)

Ijambo nyamukuru

Ubutumwa bwanyu