Kanyanga yahagurukiwe muri komine ya Giheta

Haheze igihe kitari gito inzoga ya kanyanga igwanywa ntitsindwe muri komine ya Giheta. Musitanteri amenyesha ko hari umukenyuro mushasha komine yiwe yubuye.Vyanditswe na Ndayisenga Farasisiko

Icapa cerekana umurwa mukuru wa komine ©Iwacu

Icapa cerekana umurwa mukuru wa komine ©Iwacu

Manirakiza Regisi ,Musitanteri wa Komine Giheta, amenyesha ko intambwe ya mbere muri uyo mukenyuro kwabaye ukugira urutonde rw’abenga n’abadandaza iyo nzoga ku mitumba yose.Urwo rutonde ruca ruhabwa abajejwe igiporisi muri komine, bagakorera kuri rwo mu kubafata. Abakuru b’imitumba bagategerezwa gutanga icegeranyo c’abafashwe ku ndwi ku ndwi mw’ikomine .

Musitanteri abandanya avuga ko rimwe na rimwe yishikira ku mihana yabagana canke badandaza kanyanga akabafata akongera akabaha impanuro. « Intambwe tugezeko irashimishije abatari bake baramaze gufatwa,bamwe bagapfungwa abandi bagatozwa amahadabu. Vyingeye, barashobora guhanishwa ivyo bihano. Iciza c’ivyo abarekuwe ntibasubira mu bikorwa vyerekeye kugana canke gucuruza kanyanga . »

Manirakiza Regisi aributsa ko Kanyanga yari yabaye akananira bahinga mu mazone yose y’iyo komine. « Ivyo vyose vyatumwa n’ukwigenza nabi kwaranga bamwe mu baporisi n’abakuru b’imitumba. » Abo nabo ngo bakorana n’abagana canke abadandaza iyo nzoga.
Ku bwiwe, abo bajejwe gutuza iyo nzoga itemewe n’amategeko bigumira mu gakino ko gutanako amakosa. Agira ati: »Abajejwe intwaro mu mitumba bavuga ko abaporisi ari bo batuma zidahera kubera ibijanye no kuzitoza. Abo nabo ngo hari abajejwe intwaro nabo nyene babirimwo. »

Intambamyi ntizibuze

Ku bwa musitanteri wa komine Giheta ,rimwe na rimwe ingingo zifatwa n’abakuru mu butungane zirashobora kuza ziciramwo komine mu rugamba rwo gutuza kanyanga .Atanga akarorero k’aho icariho c’umushikirizamanza mu ntara aherutse kurekura abari bapfungiwe mu gasho ka komine bazira icaha c’ukugana kanyanga. Manirakiza Regisi akabona ko ivyo bishobora kubangamira urugamba rwo gutuza kanyanga.Agira ati: »Babarekuye,mu mitumba baca bigamba,uca umengo ntibishigikiwe cane. »

Manirakiza Regisi amenyesha ko ibihano bitagira inyigisho bidakwiye mu gutuza kanyanga.Avuga ko rimwe na rimwe komine itunganya inyigisho zo gukebura abanyagihugu bababwira ingaruka mbi zituruka ku kwihereza iyo nzoga .Agira ati: »Dukomeza kubereka ingaruka mbi z’iyo nzoga,tukabereka ko abasanzwe barihebeye izo nzoga ata nguvu baba bagifise,ata mirimo bakora eka no mu ngo ari bo nyanduruko y’intambara. »
Twobamenyesha ko iyo nzoga ya kanyanga isanzwe irangwa no mu yandi makomine y’intara ya Gitega.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *