Haraye haciwe urwa ngondagonde

Inyuma y’inama rukokoma y’ubutungane yamaze iminsi itanu mu ntara ya Gitega, ubutungane buhejeje kugaragaza ko ata bwigenge bugira mu kurekura Nurweze Mikaheri batazira Rwembe. Vyanditswe na  Madirisha Duwarudo

Nurweze Mikaheri yari yahagaritswe iminsi mikeyi imbere y’inama yo gufasha Uburundi yabereye i Geneve muri Gitugutu mu mwaka uheze. Abenshi bari bavuze ko ari uguhuma amaso amakungu. Ico cegera ca komisere w’igiporisi cari cahagaritswe muri Myandagaro mu mwaka uheze. Nurweze yagirizwa n’abanyagihugu ko yakoze ubwicanyi ndengerabutungane akongera agahohotera n’abanyagihugu. Ihagarikwa rya Nurweze, ryakurikiwe n’ishirwaho ry’umurwi wo gutohoza ku bwicanyi ndengerabutungane bwabaye hamwe n’ababukoze. Nurweze yagirizwa kuba yaranyuruje yongera aca umutwe Bukuru Reyandre, uruphu rwa Havyarimana Yuvinari, umunyeshure wo muri Karatiye Magarama, Misago Manweri umunyagihugu wo muri zone Songa muri komine n’intara Ya Gitega.Yagirizwa no kuba yarakubaguye Ngenzebuhoro Zakariya umunyagihugu wo muri komine Butezi mu ntara Ya Ruyigi na Kimararungu Firiberi. Ku ncuro zose yarengutse imbere y’ubutungane, Nurweze yarahakanye ivyo bamwagiriza.

Uwagirizwa asa n’uwutaco yinona

Nurweze ararahira akarengwa ko ata kosa yakoze ati: ”Ndi aha kuko nafashe ingingo zishimishije zo gucungera umutekano. Iryo Ni irementanya ry’abiyita abaharanira agateka ka zina muntu hamwe n’ibimenyeshamakuru bimwe bimwe. Jewe nagumye nkora igikorwa co gucungera umutekano nashinzwe.” Abamuburanira na bo nyene bagumye bahakana ibirego, ngo ntacagiriji na kimwe kirigera kiza kumwagiriza. Ariko Gahungu Gasito yari yarasavye kuza kumwagiriza ntiyigeze yemererwa. Uwuburanira Reta yari yamusabiye gupfungwa ubuzima bwose n’indishi y’akababaro y’imiriyoni 15, ku caha co kunyuruza no kwica Bukuru Reyandre. Yarongeye amusabira umunyororo w’imyaka 15 n’indishi y’akababaro ingana n’imiriyoni 12 ku caha co gukubagura Ngenzebuhoro Zakariya. Nayo ku caha co gukubagura Kimararungu uwuburanira Reta yamusabiye umunyororo w’imyaka 15 hamwe n’amande angana n’imiriyoni 15. Itariki 12 z’uku kw’umunani, Sentare yarakuye kuri Rwembe ivyaha vyinshi mu vyo yagirizwa. Akarorero ni urupfu rwa Bukuru Reyandre, ikubagurwa rya korewe Ngenzebuhoro Ferederiko. Iyo sentare nyene yamenyesheje ko Kimararungo Firiberi atakubaguwe ariko ari ibikomere bisanzwe. Rwembe yahavuye acirwa igihano c’amezi atatu y’umunyororo n’indishi y’akababaro y’umuriyoni w’amafaranga y’amarundi. Kuko yaramaze umwaka urenga mw’ibohero umwanya n’uwundi ashobora kurekurwa.

Ubwigenge bw’ubucamanza buracari kure nk’ukwezi

Mbonimpa Petero Karaveri, yibutsa ko ata muntu n’umwe mu bamaze kwagirizwa ubwicanyi ndengerabutungane arahanwa. Ku bwiwe, ngo naho mu nama rukokoma iheruka kubera i Gitega hasabwe ko ubutungane bwokwigenga, ngo ntibizokunda bugitegekwa na Reta. Nshimirimana Vitari arongoye Forsc we, afatiye ku vya Rwembe, avuga ko hari ukuboko kwinyegeje inyuma y’ubutungane, cane cane iyo hageze guhana abari mu nzego za Reta bakoze ivyaha bikomeye, barabakingira. Ku bwa Nininahazwe Pasifike arongoye Focode, ngo ni ibiterasoni ku butungane bw’Uburundi kubona bwaciriye urubanza nk’urwo Nurweze Mikaheri batazira Rwembe. Nininahazwe avuga ko ari ubutumwa butomoye ubutegetsi butanze buvuga buti:”Raba abo dufata duca tubarekura. Ntimutinye kubandanya tuzobabohora, ntankurikizi ku vyaha muzoba mwagirizwa.”

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *