Ikigo gishasha co kwigisha gutunganya imigambi abagendana ubumuga

Urunani rw’amashirahamwe y’abagendana ubumuga(UPH) rufashijwe n’ishirahamwe Liliane fonds ryo mu gihugu ca Hollande ryarubatse ikigo cigisha gutunganya imigambi abagendana ubumuga bahejeje amashure y’imyuga bakabura ubuzi. – Gatavu Daniyera

Ikigo co kwigisha abagendana ubumuga ©Iwacu

Ikigo co kwigisha abagendana ubumuga ©Iwacu

Ico kigo kiri muri komine ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Kigizwe n’inyubako yagutse cane irimwo aho bakorera ndetse naho batangira inyigisho ku banyeshure bagendana ubumuga bigishwa ivyo gutunganya imigambi. Ku bwa Kirajagaraye Viyane umuyobozi wico kigo, abagendana ubumuga benshi ntibaronka uburyo bwo kuja mu mashure. Abagize amahigwe bakaja yo n’abo bayahejeje baraheza bakaguma muhira ivyo bize bikabapfa ko ubusa. Ati ni muri iyo ntumbero twiyumviriye gutanguza ikigo co fasha abo bagendana ubumuga bashoboye guheza amashure ntibaronke akazi ngo bashobore kwitunganiriza imigambi yabo. Abo bagendana ubumuga co kimwe n’abandi barigishwa hama ntibabereke ivyo bize uko babikoresha. Abandanya ati:”Turetse ivyo gutunganya imigambi turabigisha kandi kumenyera kuja ahabona no kuja mu bandi , hama baheze bahiganwe mu bikorwa n’abandi.”

Ni bande baronka izo nyigisho

Kirajagaraye Viyane : «  Twigisha gutegura imigambi abagendana ubumuga baba baramaze amashure y’imyuga. » ©Iwacu

Kirajagaraye Viyane : «  Twigisha gutegura imigambi abagendana ubumuga baba baramaze amashure y’imyuga. » ©Iwacu

Kirajagaraye arongoye ico kigo avuga ko abagendana ubumuga bahejeje amashure y’imyuga bagera ku 400. Ico gitigigiri ni kinini cane kandi bose barakeneye izo nyigisho, hazogenda harigishwa bake bake ku bwiwe. Kugira uwugendana ubumuga yemererwe kwinjira muri ico kigo bisaba ubwa mbere ko haba haheze imyaka iri hagati y’ibiri n’itanu bahejeje amashure yabo mu bijanye n’imyuga. Akaba yaragerageje gutangura umugambi akananirwa kuko atabumenyi abifise mwo, akaba afise ibikoresho vyiwe akoresha. Mu muce wa mbere, kirajagaraye avuga ko bakiriye abanyeshure 25 bose bava hano mu gisagra ca Bujumbura. “ Twabanje kwakira abari aha mu gisagara ca Bujumbura kuko atandaro ikigo gifise.” Muri abo 25, harimwo abakobwa 15 n’abahungu umunani bakaba bafise imyaka iri hagati ya 15-30. Uwo muyobozi amenyesha ko uko iminsi izo genda irahera ariko bizeye kuzoza bararonka uburyo bunini ku buryo bashobora kuronka indaro y’abanyeshure. Ku bera ingorane z’uburyo hazotangura kwigishwa abafise ubumuga bw’amaguru n’amaboko. Abafise ubumuga bundi nk’ibiragi n’impumyi bazokwigishwa habonetse uburyo.

Abanyeshure bahura n’intambamyi

Kirajagaraye arashima ko baronse inyubakwa bashobora gukoreramwo ndetse bakaronka n’ibikoresho bakoresha. Ariko ngo impinge iracari ndende. Aho avuga ko abagendana ubumuga bafise ingorane zo gushika aho bakorera. Ati:” kubera ubumuga bwabo benshi ntiboroherwa no gushika aho ku mashure, ni naco gituma twifuza ko ishure ryoba iri fise indaro kugira abanyeshure boroherwe.”

Ni umugambi mwiza cane kuri twebwe

Niyokindi saruvatori, umunyeshure muri ico kigo arashima uwo mugambi. Agira ati : « Nahejeje , amashure y’imyuga ku kigo co kw’i Jabe cigisha abamugaye. Nakurikiranye gusudira. Mpejeje amashure nararonkejwe ibikoresho nzokoresha mu vyo nize. Ndatangura gukora ariko nkora nabi nabi kuko ata nyigisho z’ijanye no kugira umugambi nari nararonkejwe.Amezi atatu maze ngaha ndamaze kuronka ibitari bike bizomfasha , baranyeretse ukuntu umuntu afise uburyo buke ashobora gukora akunguka, uburyo umuntu afise uburyo bwinshi yokora adasesaguye. Amezi atatu asigaye nzoba namenye vyinshi kuko inyigisho zizomara amezi atandatu.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *