Gitega: abantu baracafungura nabi

Igenekerezo rya 16 Gitugutu ni umusi mpuzamakungu wahariwe imfungurwa kw’isi. Washitse i Gitega hakirangwa abafungura nabi. Muganga Nduwimana Yakobo yaratubwiye ukuntu umuntu yofungura neza.-Kwizera Emeri

 “Muganga Nduwimana Yakobo umuyobozi mfatakibanza w’ibitaro bikuru vy’i Gitega." ©Iwacu

“Muganga Nduwimana Yakobo umuyobozi mfatakibanza w’ibitaro bikuru vy’i Gitega. » ©Iwacu

« Turagerageza kurondera utwo dufungura tututronse turarya tutubuze Ntakundi .Turi babiri n’umugore dufungura 500 gusa. Akarobo k’ubufu n’utudagara. » Bivurwa na Bitariho Pasikari wo ku musozi muremera muri komine Giheta. No ku musozi wa Ruhanza muri iyo komine nyene abashonje ntibabuze.

Umugabo umwe yatubwiye ko gufungura ibikwiye atawubiherutse no mu myaka. Ivyo bikaba vyemezwa n’umukuru w’uwo mutumba umupfasoni Rumundike Faranswaze. « Abaronka ibifungurwa bikwiye ni bake. Amatongo yaraze abantu na bo bararwira. » Uwo mukuru yemeza ko mbere kubera inzara imisore itagira amatongo ita ikomokera i Bujumbura kurondera akazi kugira ishobore gufungura.

Muganga aratanga umuco

Muganga Nduwimana Yakobo akaba ni umuyobozi mfatakibanza w’ibitaro bikuru vy’i Gitega. Hasanzwe hari ikigo cakira abantu basinzikajwe n’ugufungura nabi cane cane abana. Naho yemeza ko ababitura kubera ingwara z’ugufungura nabi bagabanutse ugereranije no mu myaka iheze, ntadeha ko abarwayi nk’abo bahari. Ibiharuro yari afise bikerekana yuko mu mezi atatu gusa : Mukakaro, Myandagaro na Nyakanga bakiriye abarwayi 21 barwaye indwara ziturutse ku gufungura nabi birenze urugero. Ngo hari mbere n’uwmaze kwitaba Imana.

Mu ndwara zituruka ku gufungura nabi uwo muganga yatubwiye zibiri. Iya mbere ikaba ari kwashi irangwa n’ukuvyimba hamwe ufyonze ku mubiri ubona urutoke rutibira. Muganga avyita kandi”kuvyibuha ubuvyimbe”,n’uguhinduka ibara kw’imishatsi. Iyindi na yo ni indwara y’ukuzingama. Iyo Muganga Nduwimana avuga ko irangwa n’ukunamba cane bigatumwa n’ukubura ivyangombwa mu mubiri. Uwo muganga arangiza atanga impanuro y’ugufungura ibikwiye kandi birimwo ivya ngombwa: ”Ndemamubiri dusanga mu nyama z’ibitungwa vyose n’amafi, Ntanganguvu dukura mu mutsima,ibijumbu, imyumbati , ibigori, umuceri eka ibintu vyose bisosa, hamwe rero na Nsanganyangaburo dusanga mu mavuta y’ubwoko bwose, ibiyoba n’ibindi.

Ivyo kandi Muganga Yakobo ahanura kubifata ku ngerenyo ya 50 gushika kuri 60 kw’ijana ya ntanganguvu, 30 kw’ijana ya ndemamubiri hamwe na 20 kw’ijana ya nsanganyangaburo. Kuri ivyo vyose rero uca wongerako ivyunyunyu dukura mu vyamwa n’imboga. Kubw’uwo mukuru w’ibitaro, n’iyo urengeje ivyo biharuro uba ufunguye nabi.” Nk’akaroro, inyama zirenze zitera ku vyibuha birenze urugero tutibagiye indwara z’umutima. N’ivyo vyose bituruka ku gufungura nabi.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *