Ubutunzi

Gitega: igitoro ca esanse cabaye umuzi w’ibuye

Ubukene bw’igitoro bwasubiye kw’ibonekeza mu gisagara ca Gitega. Abunguruza abantu riraniga. Bidogera abakidandaza na Reta.–Vyanditswe na Kwizera Emeri Kuri uyu wa kabiri amasitasiyo menshi ntiyarangwa kw’ibitoro. Kuri sitasiyo Frabil iri kw’ibarabara rya Muyinga, abakozi baho bamenyesha ko baheruka gutanga igitoro ku wa kane w’indwi iheze. Eka no kuri sitasiyo Engen […]

Inkuru yose

Abarimyi basabwa guhindura ingendo

Mw’ isabukuru ry’ abagwizambuto ryarabereye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa 4 na 5 Ruhuhuma. Abarimyi basabwe kwijukira imbuto zirobanuye n’ ugukorana n’ abafundi b’ indimo.-Vyanditswe na Ndayisenga Farasisiko Ku bwa Hakizimana Eriyakimu intumwa y’ umushikiranganji w’ uburimyi n’ ubworozi , yuguruye iryo sabukuru, imbuto itewe ni yo imera. […]

Inkuru yose

Gitega : hari abadandaza bagize imisi batoroherwa

Kuri uyu wa 5 Munyonyo abatembereza impuzu (abavanderi) bazindutse bugarije komine Gitega. Bagasaba gutunganirizwa vuba.–Vyanditswe na Kwizera Emeri Mu gisagara ca Gitega abadandaza batembereza ibicuruzwa baribonekeza henshi. Badandaza vyinshi harimwo n’impuzu. Abadandaza bazo bavuga ko baburabuzwa na komiseri w’isoko nkuru ya Gitega. Ubu n’abaporisi batanguye kubafata. Kubera ishavu, baciye baja […]

Inkuru yose

Urudandazwa rujabuka imbibe : mu Kirundo abadandaza baragerageza gutorera umuti ingorane

Kuva ku wa 23 gushika kuwa 24 Gitugutu, abadandaza bato bato bo mu Gisuru barabonanye na bagenzi babo bo muri Kibondo( Tanzaniya) baravugana ku ngorane bagira ku mupaka. Bashaka gushiraho urwego rwo kuganira ngo batore inyishu.–Vanditswe na Urakeza CĂ©dric-Soledad Umurwa mukuru wa Kibondo uri ku birometero 50 uva ku mupaka […]

Inkuru yose

Gusuzumisha ibidandazwa ni igikorwa c’abafasha abadandaza

Igikorwa c’abaunganira abadandaza mu gusuzumisha ibidandazwa kigenda nneza kandi kiratahurwa n’abadandaza na OBR. Ariko haracari utugorane twovanwa mu nzira.-Vyanditswe na Ngendakumana Firipo «Dukora neza akazi kacu. Nta ngorane dufitaniye n’abakiriya bacu b’abadandaza». Bivugwa na Nikuze Nesitori, umukuru w’abafasha abaranguzi gusuzumisha ibidandazwa mu gisagara ca Gitega. Umudandaza twavuganye aravyemeza. Abandi babiri […]

Inkuru yose

Ubuhinga bwo gutumatumanako buracakenye

Kuva muri Mukakaro 2014, abakozi b’ibigo vyegeranya amakori vyo muri Afrika y’ubuseruko bakorera hamwe ngo borohereze urudandazwa muri uwo muryango. Naho hakiri ivyokwongerezwa, akarere k’umupaka rusangi ni ngirakamaro.-Vyanditswe na Uwimana Diyane «Kuva hatanguye gukoreshwa akarere k’umupaka rusangi, ibidandazwa bija muri ibi bihugu biharurirwa bikiri ku kivuko ca Dar-Es-Salaam», bivugwa na […]

Inkuru yose

Gitega/Makebuko: ubutare ni ubw’abatunzi gusa

Ubutare bwa kasiterite bwo murutanganika muri komine makebuko bwatanguye kwimbwa kuva kera. Abantu baba kuri uwo mutumba bavuga ko ubwo butare ataco bubamariye.-Vyanditswe na Manirakiza Yohani Noweri Bucukurwa ku musozi rutanganika muri komine makebuko, ikaba yatanguye abanyagiohugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko kasiterite yatanguye guhabwa agaciro ku ntwaro ya […]

Inkuru yose

Gitega : abunguruza abantu ku makinga,baraziganya bakaguranana batituye amabanki

Mu gihe kuziganya ari katabona bose abo bunguruza ku makinga bariyungunganya bagashira hamwe amahera, ku buryo umwe wese ashobora kuronkerarimwe ayagwiriye. – Vyanditswe na Kwizera Emeri “Utagiye mu Kirimba n’agahuzu k’umwana ntako wogura.”Uwo yari Ngendakumana Gasupari umugabo w’umugore n’abana 3. Ngendakumana akora umwuga wo kwunguruza abantu ku makinga mu gisagara […]

Inkuru yose

Kirundo : harakenewe ihimiriza mu kurwanya iforode

Urudandazwa rwa magendu mu Kirundo si agaseseshwarumuri. Mu makomine ya Ntega, Kirundo na Bugabira, abanyagihugu bavuga ko hakenewe inyigisho zikundisha gutanga ikori. – Vyanditswe na Ngendakumana Firipo «Bigenda bite ngo hakorwe iforode urwaruka n’abaporisi bama barakizura ijoro n’umutaga?», umukozi wa reta aribaza. Arongera: «Ni kuko igiporisi n’abanyagihugu babifisemwo uruhara.» Abakozi […]

Inkuru yose

Inzara yo mu mwaka w’1948

Mwese muhora mwumva mu mvugo y’abantu ko inzara ari inzeragiza , ari nyamugira umusore umusega, nyamugira inkumi inkungu. Ntimwiyumvire ko abarundi mu kuvuga ayo yose, badafise aho babikuye. – Vyanditswe na Ntahorubura Romano Erega umugabo avuga ico yabonye, nayo umwana ayaga ico yabariwe. Jewe ndiko ndabacira ku mayange ivy’iyo nzara, […]

Inkuru yose