Indero

Gitega: E.T.S Karera igiye kwemera agatirano

Ishure ryisumbuye ry’imyuga ry’i Karera rifise ubukene bw’ibikoresho. Naho biteze imfashanyo, umuyobozi waryo ngo agiye kubitira aho biri.-Vyanditswe na Kwizera Emeri Ishure rikuru ryisumbuye ry’imyuga rya Karera i Gitega rimaze imyaka ibiri ryuguruwe icese ariko ibikoresho ntibikwiye. Gushika ubu ishure rifise inyabwonko zitanu zitarenga.Amamahine akomakomeye ngo nta yo bafise. «Amamashine […]

Inkuru yose

Bikinga: umwaka w’indwi w’ishure nshingiro warafuswe

Ubukene bw’ikibanza c’ukwubakamwo bwatumye umwaka w’indwi w’ishure nshingiro ryo mu Bikinga ufutwa. Aho ni ku musozi Songa muri komine Gitega.-Vyanditswe na Kwizera Emeri “Abana bacu bayobewe ngaha bari mw’ibarabara.” Bivurwa n’umuyobozi w’ishure nshingiro ryo mu Bikinga ku musozi Songa mu ntara ya Gitega , Bushahu Mariya Tereza. Amenyesha ko abahitiye […]

Inkuru yose

Hari ibisata vyafuswe bicibonekeza

ETALIBU

Mu gihe ubushikiranganji bujejwe inyigisho bwafuse ibisata bigufi vy’amashure (A₃), amashure abiri y’abigenga avuga ko atabimenyeshejwe. Mu buyobozi bwa bw’ayo mashure bavuga ko ari ukwica amatwi. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Ishure ETALIBU ryo mu Buyenzi, ni iry’abigenga rifise igisata cigisha kuvura n’ikindi gisata kigufi bigisha imyaka A₃. Umuyobozi yatumenyesheje […]

Inkuru yose

Kaminuza y’Uburundi yahaye ikibanza ikirundi n’igiswahiri

Kaminuza y’Uburundi igiye gutanguza igisata cigisha ikirundi n’igiswahiri mu ntumbero yo gushigikira umugambi w’igihugu w’ishure shingiro. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Abanyeshure bashika kw’120 ni bo bashizwe mu gisata gishasha kigiye kwigisha indimi z’ikirundi n’igiswahiri. Ico gisata cashizweho ngo hashobore kuboneka abigisha bazofasha muri wa mugambi w’igihugu wo kugira ishure […]

Inkuru yose

Ishure ridakumira abagendana ubumuga

Mbeshiminwe

Ishure ry’intango rya Kanyosha ya 3 ritanga indero idakumira abagendana ubumuga. Abana bagendana ubumuga bahiga barakenguruka. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Ishure rya Kanyosha ya 3 rimaze imyaka ine ritanguye kwakira abagendana ubumuga butandukanye. Ubu rifise abagendana ubumuga bangana 87 bagizwe n’abahungu 48 n’abakobwa 39. Harimwo abafise ingorane zijanye n’ukuvuga, […]

Inkuru yose

Gitega : abana batishoboye barahawe ibitabu n’amakaye

Amakaye arenga 3.440 n’ibihumbi vy’ibitabu vyakoreshejwe vyarahawe abana b’abatwa biga mw’ishure ry’intango rya Nyabututsi n’abana bafise ingorane z’ukutumva bo ku Mushasha. – Vyanditswe na Manirakiza Yohani Noweri Umupatiri yera, Patiri Berenarudo Lesay, asanzwe ari na we akurikirana abanyeshure b’abatwa, yaguma akoma amashi ahagaze imbere y’amapaki arimwo amakaye yari yururukirijwe ku […]

Inkuru yose

Abanyeshure bo mu mashure matomato baheba ishure ari benshi

Leonidas Barakamfitiye

Mu gice ca mbere c’umwaka w’ishure 2013-2014, abanyeshure bahevye ishure ku bwinshi bivuye ku mvo zitandukanye. Uwanonosoye ivy’inyigisho asaba ko hoba ikiganiro ku rwego rw’igihugu kugira ngo batange intumbero y’ishure. – Vyanditswe na Uwimana Diane Ibiharuro vy’abanyeshure baheba mu mashure matomato biguma vyiyongera mu gice ca mbere c’uyu mwaka. Niyonzima […]

Inkuru yose

Kaminuza y’Uburundi : abanyeshure ntibarota biyandikisha

Gaston Hakiza

Abanyeshure baserukira abandi bo muri kaminuza y’Uburundi na kaminuza nderabigisha ENS bararahira bakarengwa ko batarota biyandikisha kw’igenekerezo ya 24 nk’uko bari babisabwe n’umuyobozi wa kaminuza. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Abanyeshure bo muri kaminuza y’Uburundi hamwe n’abiga mw’ishure nderabigisha ENS baheruka kwirukanwa,bari basabwe kugaruka kwiyandikisha itariki 24 Ntwarante. Bacirukanwa […]

Inkuru yose

Kaminuza y’Uburundi : ubuserukizi bushasha bw’abanyeshure ntibuhumuriza bose

Ernest Nzambimana

Umuyobozi wa kaminuza y’Uburundi yaragenye umunyeshure mu mabanga yo guserukira no kurongora ishirahamwe rihurikiyemwo abanyeshure FER. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Nkuko vyemezwa n’abanyeshure bo muri iyo kaminuza, ivyo bibaye mu gihe abanyeshure bari basigaye basenyera ku mugozi umwe bose mu gusaba isubirwamwo ry’ingingo zimwe zimwe ziriko zirafatwa muri […]

Inkuru yose

Agafashanyo gahabwa abanyeshure bo muri kaminuza karateye amahane

UB

Abanyeshure bo muri kaminuza y’Uburundi hamwe no mu zindi kaminuza z’abigenga barandikiye umushikiranganji wabo bamwereka utunenge turi mw’ itegeko rishasha rizogenga ako agafashanyo. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Muri urwo rwandiko, abo banyeshure bamenyesha ko ingingo ziri muri iryo tegeko ziteye kubiri n’amategeko agenga kaminuza asanzwe ahari. Ku bwabo, […]

Inkuru yose