Imibano

Inzu yazize akaborerwe

Mbibo yicaye imbere y'inzu yaturiye ata n'agahuzu afise mu bitugu ©Iwacu

Mw’ijoro ry’uwa 11 Munyonyo aho hari umugabo wo ku mutumba Higiro muri komine ya Gitega yatashe yahaze kanyanga araheza yituririrako inzu.Umugore wiwe n’abana basigaye mu busa.–Vyanditswe na Ndayisenga Farasisiko “Ni je nayidometse , nagize ishavu rirerire bivanze n’inzoga twarimwo nyene. » Uyo ni umugabo batazira Mbibo yiyemerera neza ko yaturiye […]

Inkuru yose

Ubukene bw’amazi bubageze habi

Ivomo ryakamye ry'i Bwoga ryakamye  ©Iwacu

Abanyagihugu bo ku mutumba wa Bwoga muri komine ya Gitega bamaze amezi arenga 4 ata mazi y’amabombo bafise.Batinya indwara zishobora kwaduka ziturutse kw’isuku rike.–Vyanditswe Ndayisenga Farasisiko “Mu bisanzwe Regideso yopfuma ifata karatiye kuri karatiye kurya ibigenza ku muyagankuba.Bagapfuma baraba ukuntu bamwe bayabaha kuri aya masaha ,abandi kuri aya.”Bivugwa na Barekensabe […]

Inkuru yose

Gitega: Ntibakivyumva kumwe

Amapikipiki yunguruza abantu mu gisagara ca Gitega  ©Iwacu

Abunguruza abantu ku mabikipiki mu gisagara ca Gitega ntibacumvikana kw’igenzurwa ry’amapikipiki yabo. Bamwe basaba ko abaporisi ari bo bonyene bokora ico gikorwa.-Vyanditswe na Ndayisenga Farasisiko « Uku kuntu bareka abamotari ngo ni dufatane mu bisanzwe ni ukuduteranya.Aka kazi ni bakarekere igiporisi kuko ni bo babishoboye ». N’ishavu ryinshi, bivugwa n’umwe mu bunguruza […]

Inkuru yose

Kanyanga yahagurukiwe muri komine ya Giheta

Icapa cerekana umurwa mukuru wa komine ©Iwacu

Haheze igihe kitari gito inzoga ya kanyanga igwanywa ntitsindwe muri komine ya Giheta. Musitanteri amenyesha ko hari umukenyuro mushasha komine yiwe yubuye.–Vyanditswe na Ndayisenga Farasisiko Manirakiza Regisi ,Musitanteri wa Komine Giheta, amenyesha ko intambwe ya mbere muri uyo mukenyuro kwabaye ukugira urutonde rw’abenga n’abadandaza iyo nzoga ku mitumba yose.Urwo rutonde […]

Inkuru yose

Gitega/ Ikiraro co ku Mutwenzi kirabakenesheje

Ikiraro co ku Mutwenzi ©Iwacu

Abanyagihugu bo ku mitumba ya Higiro na Mugutu baridoga kubw’ubusaza bw’ikiraro. Bakidogera abanyepolitike babasezeraniye ntibashitse.–Vyanditswe na Ndayisenga Farasisiko Ico kiraro kivugwa gihuza imitumba ya Mugutu na Rutegama.Uhashitse usanga koko ikiraro kigeze habi kuko babiri bagenda n’amaguru batohahurira.Ivyo biri uko mu gihe abanyagihugu bemeza ko kigikomeye n’imiduga yahora ihaca. Abanyagihugu bakunda […]

Inkuru yose

Gitega: abantu baracafungura nabi

“Muganga Nduwimana Yakobo umuyobozi mfatakibanza w’ibitaro bikuru vy’i Gitega." ©Iwacu

Igenekerezo rya 16 Gitugutu ni umusi mpuzamakungu wahariwe imfungurwa kw’isi. Washitse i Gitega hakirangwa abafungura nabi. Muganga Nduwimana Yakobo yaratubwiye ukuntu umuntu yofungura neza.-Kwizera Emeri « Turagerageza kurondera utwo dufungura tututronse turarya tutubuze Ntakundi .Turi babiri n’umugore dufungura 500 gusa. Akarobo k’ubufu n’utudagara. » Bivurwa na Bitariho Pasikari wo ku […]

Inkuru yose

Inganishwa ry’imishahara: impinga iracari ndende

Karerwa Mo Mamo icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka yahoze ari umwigisha ©Iwacu

Ku wa 17 Gitugutu,mu gihe abigisha bo muri komine ya Gitega bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha,umushingamateka Karerwa Mo Mamo yasavye abigisha kuba barashima ivyo bafise.-Vyanditswe na Ndayisenga Farasisiko Mu birori vyari vyatewe iteka n’abashingamateka babiri batowe muri iyo ntara,icegera ca mbere c’umukuru w’inama nshingamateka, umwe muri abo, yarashikirije ijambo kw’izina […]

Inkuru yose

I Gitega abageze mu zabukuru baributswe

Uwugeze mu za bukuru ariko arugurura ibahasha ©Iwacu

Ku wa 11 Gitugutu , ishirahamwe URISANZE ryarifatanije n’abageze mu zabukuru bo mu makaratiye ya Rango na Nyabiharage mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wabahariwe.-Ndayisenga Farasisiko. Uwo musi wahimbarijwe kw’ishure ryisumbuye rya komine riri muri Rango. Ishirahamwe Urisanze ryari ryatunganije uwo munsi mukuru ryari ryakoranije abatama n’abatamakazi bashika ku mirongo itatu baturutse […]

Inkuru yose

Gitega/ Ikigo citaho abarwaye mu mutwe CSMG kri mu bukene bwinshi

Furera Nibigira Emire: "Biratugra kurangura imirimo  ©Iwacu

Mu majambo yashikirijwe ku musi mpuzamakungu wahariwe abarwaye mu mutwe mu kigo Csmg, havuzwe ko ikigo gikenye kandi imiyabaga ari yo ibangamiwe. Hari k’uwa cumi Gitugutu.-Vyanditswe na Kwizera Emeri Umukuru w’ico kigo Furera Nibigira Emire avuga ko mu kurangura imirimo batoroherwa kuko gifise ingorane atoshobora nyinshi cane. Izo yagarutseko ni […]

Inkuru yose

Ikigo kirera abana batumva c’i Gitega

Bamwe mu bana bagendana ubumuga bahiga ©Iwacu

Abavyeyi barashima ibikorwa vy’ikigo kirera abana bagendana ubumuga bw’ukutumva, ariko ubukene bw’ibitabo ni bwo bukibuza gushika kuntumbero yaco.-Vyanditswe na Kwizera Emeri « Ngerageje kuraba ibintu azi ni vyinshi. Abantu bamwigisha ni abanyabwenge koko. Arazi kwandika ubutumwa na terefone ngendanwa. Eka afise ubumenyi burengeje. » Uwo ni umuvyeyi twasanze ku kigo […]

Inkuru yose