Afurika y'ubuseruko Ubutunzi

Urudandazwa rujabuka imbibe : mu Kirundo abadandaza baragerageza gutorera umuti ingorane

Kuva ku wa 23 gushika kuwa 24 Gitugutu, abadandaza bato bato bo mu Gisuru barabonanye na bagenzi babo bo muri Kibondo( Tanzaniya) baravugana ku ngorane bagira ku mupaka. Bashaka gushiraho urwego rwo kuganira ngo batore inyishu.–Vanditswe na Urakeza CĂ©dric-Soledad Umurwa mukuru wa Kibondo uri ku birometero 50 uva ku mupaka […]

Inkuru yose

Giteranyi: ibidandazwa birinjira mu kinyegero

Urugendo rwagizwe muri komine Giteranyi (Muyinga), rwatumye hamenyekana urugero urudandazwa rwo mu kinyegero rugezeko n’ukugene hokomezwa urudandazwa kw’isoko ya Mwibambo iri aho ivyo bihugu bihurira.-Vyanditswe na Ngendakumana Firipo Ku wa gatanu igenekerezo rya 12 Nyakanga 2014, twavuye mu Ruzo tuja ku mupaka ahitwa Mwibambo. Mu nzira twahwanye n’amapikipiki ashika 5 […]

Inkuru yose

Umupaka rusangi: akarusho ku Burundi

Rehonsi

Abadandaza baremeza ko hari akarusho ku mwanya n’amafaranga iyo bashitse ku mupaka. Abahakorera batinya ko akazi gashobora guhera. – VYanditswe na Nkengurutse Nadine Umupaka rusangi ugiye gutanguzwa mu bihugu vya Afirika y’ubuseruko kuva muri Mukakaro 2014. Vyemejwe n’inama y’abakuru b’ibihugu bigize uwo muryango yabereye i Kampara mu Buganda.Ibidandazwa bivuye mu […]

Inkuru yose

Urwaruka rw’abarundi ruhamagarirwa gukerebuka

Uburundi buramze imyaka 5 bwinjiye mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko, ariko urwaruka rw’abarundi ntirurijukira uwo muryango.Umwe mu rwaruka arabwira abandi ico bokora. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Bigirimana Dezire, umurundi yahora aserukiira urwaruka rwose rwo muri Afrika y’ubuseruko, aratwiganira ingene yamenye uwo muryango: «Mpejeje kaminuza y’Uburundi mu gisata […]

Inkuru yose

Umuryango w’Afirika y’Ubuseruko ugiye gukoresha igifaransa

Jean Bicamumpaka

Abashikiranganji bajejwe ivy’ukwinjira mu muryango w’Afirika y’Ubuseruko bagiye kugira inama muri kuno kwezi ngo bige ingene igifaransa cokoreshwa muri uwo muryango. Yamara abanyagihugu bava muri mubihugu bavuga icongereza babona ko hari akarusho yamara n’inzitizi zitabuze. – Vyanditswe na Uwimana Diyane « Igifaransa camye ari intambanyi ku banyagihugu bavuga icongereza. Sico kimwe […]

Inkuru yose

Ikoreshwa rya karangamuntu nshasha muri Afirika y’ubuseruko

Ngerageze

Mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afirika y’ubuseruko, karangamuntu ikora nk’urupapuro rw’inzira. Mu Burundi abanyagihugu bariko baratanga imyidondoro ngo baronswe karangamuntu nshasha. – VYanditswe na Bayaga Manyusi Kuva muri Nzero uno mwaka, mu bihugu vya Kenya, Ubuganda n’Urwanda, abanyagihugu baho barakoresha ukuri kwamye ikarata karangamuntu nshasha. Iyo karata ibatuma barengana […]

Inkuru yose

Amahiganwa y’inkino n’akaranga muri Afirika y’ubuseruko

EALASCA

Ku wa 17 Kigarama ni ho hatanguzwa amahiganwa y’inkino n’akaranga vya Afirika y’ubuseruko mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birafasha gukomeza ubucuti muri uwo muryango. – Bayaga Manyusi Igenekerezo rya 17 Kigarama uno mwaka, haratangujwe icese amahiganwa agira gatanu y’inkino n’akaranga vyo mu bihugu bigize umuryango wa Afirika y’ubuseruko. Ayo mahiganwa […]

Inkuru yose

Inama igira kabiri y’ishirahamwe Asareca

Kuva kw’igenekerezo rya 9 gushika ku rya 13 Kigarama harakoraniye inama igira kabiri y’ishirahamwe Asareca ryitwararika ivy’uburimyi muri Afirika y’ubuseruko n’iyo hagati ku civugo “Duhindure uburimyi kugira ubutunzi bwisununure.” Vyanditswe na Gatavu Daniyera Mw’ijambo ryo kwugurura iyo nama ryashikirijwe n’icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu yarashimiye abitavye iyo nama. Ati icivugo […]

Inkuru yose

Ntiturota tuva mw’ishirahamwe rya Afirika y’ubuseruko!

Inyuma yaho abatari bake bibaza ibibazo vyinshi kuri kazoza k’ishirahamwe rya Afirika y’ubuseruko, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y’Uburundi n’ayandi makungu yabwiye abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi ko Uburundi bushigikiye imigambi yose y’iryo shirahamwe – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Kw’igenekerezo rya 27 Munyonyo umushikiranganji ajejwe imigenderanire n’ayandi makungu, Kavakure Raburenti, […]

Inkuru yose

Ukumenyekanisha ibikorwa vya Afrika y’ubuseruko: Urwanda ni akarorero muri Afrika y’ubuseruko

Kuri uyu w’Imana itariki 10 Munyonyo 2013, urunani rw’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu gihugu kibanyi c’Urwanda, rwashize ahabona igitabu cerekana ingene bashoboye kumenyekanisha ku banyagihugu, ibikorwa vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike yo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko, ahurikiye mu […]

Inkuru yose