Abo turi …

Gusohora ino nkuru ku rupapuro

Abamenyeshamakuru b'Iwacu mu Kirundi ©Iwacu

Abamenyeshamakuru b’Iwacu mu Kirundi ©Iwacu

Banywanyi b’ikinyamakuru Iwacu, na cane cane abakunzi b’ikirundi, tugiye kuja turabaha amakuru mu kirundi ku muhora w’ingurukanabumenyi buri munsi.

Ntimutangwe rero kwisomera amakuru y’irya n’ino. Muzohasanga ibijanye na poritike, ubutunzi, imibano, amagara y’abantu, indero, akaranga, kunonora imitsi n’ibindi vyinshi.

Kandi ntitwibagiye twa dukuru two kubagorora imbavu mu gutwenga, kanatsinda Iwacu, ikinyamakuru canyu, cipfuriza umuzero bose.