Abamenyeshamakuru ntiboroherejwe ku musi mukuru wabo

Urugendo rw’uguhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru rwari rutegekanijwe kuri uyu wa kabiri ntirwabaye rukiba. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi

Alexandre UBJ

Niyungeko Gisantoro ari kumwe n’uwujejwe umutekano ahejeje kumubuza kurongora urugendo rw’abamenyeshamakuru ©Iwacu

Ku musi wa kabiri igenekerezo rya 29 Ndamukiza, ishirahamwe ry’abameneyeshamakuru ryari ryatunganije urugendo mu ntumbero yo gutanguza indwi yahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru.

Abamenyeshamakuru batari bake bari bahashitse igihe c’isaha 2 z’igitondo baranahabwa udupira tw’umwambaro. Igihe c’isaha 3 ni ho abaporisi bamenyesha abari aho yuko ata rugendo barekuriwe kugira.Abo bajejwe umutekeno bari bategetswe na Sayidi Juma kuko ngo ikete ry’ugusaba uruhusha yari yarironse ateba kandi amategeko asaba amasaha 72 kugira ashonore gutanga uruhusha.

Abamenyeshamakuru ntibashatse gukoresha inguvu, baciye babihagarika babisiguriwe na Niyungeko Gisantoro atwara ishirahamwe ryabo.Ariko nticabujijie ko abajejwe umutekano bategeka abari aho gukura utwo dupira tw’umwambaro kugirango ntibitere akaguma.Abamenyshamakuru ntibavyakiriye neza, ariko baratevye baradukura baca bagenda umwe umwe guhurira mu kigo cabo, nk’uko vyari vyateguwe.

Igihe c’isaha 5 haciye hugururwa ku mugaragaro indwi yahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku civugo: « Ubwigenge bw’ibinyamakuru ku bwa kazoza keza : Gutanga umuganda ku rutonde rw’ibikorwa vy’iterambere vy’inyuma y’umwaka w’2015 ». Iyugururwa ry’uwo munsi uzohimbazwa kw’isi yose ku munsi wa gatandatu w’igenekerezo rya 3 Rusama ryatewe iteka n’uwaserukiye ubushikiranganji bwo gutumanatumanako amakuru, Ndikuriyo Yoronimu.Mw’ijambo ryiwe yaragarutse ku gikorwa cakozwe n’igiporisi mu guhagarika urugendo rwari rwateguwe n’abamenyeshamakuru kandi bari babifitiye uruhusha. Yamenyesheje ko n’aho vyagenze uko ata nzu iriko irasha hagati ya reta n’abamenyeshamakuru.
Niyungeko Gisantoro arongoye urunani rw’abamenyeshamakuru mu Burundi ati: «Abamenyeshamakuru bategerezwa guhangana n’ico cose coza kibabuza gukora akazi kabo.»

Yaboneyeho akaryo ko kugaruka ku ngingo ya reta isaba abamenyeshamakuru kuvuga aho bakuye inkuru. Yatangaje ko kizira ko umumenyeshamakuru ategerezwa gutanga aho yakuye amakuru.Aho yagiriyeko atanga n’uburorero butari buke bw’ibihugu vyatoye itegeko ribuza kuvuga ahavuye amakuru nka reta zunze ubumwe za Amerika, ibihugu biri mw’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya, hamwe n’ibiri mu bumwe bwa Afrika, ariko bigasabwa ko ayo makuru ategerezwa kuba ay’ukuri. Ku bwiwe:  «Uyu munsi ushitse hari abamenyeshamakuru b’abarundi bariko bararengutswa bazira umwuga wabo, ngo batange aho bakuye inkuru bashikirije.» Ntiyibagiye no gusaba umwanya wo kwibuka abamenyeshamakuru bamaze gupfa bazira umwuga wabo.
Inyuma y’iyugururwa ry’ivyo birori, abamenyeshamakuru bavyipfuza baciye bagenda gutanga amaraso. Ibikorwa vyateganijwe ni vyishi bizosozerwa ku munsi wa gatandatu itariki 3 Rusama, umunsi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buhimbazwa mu Burundi no kw’isi yose.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *