Abahohotera abakenyezi bahagurukiwe

Abakirisu bo mumashengero ya katorika na agrikane mu bihugu bigize ibiyaga binini, baragize urugendo rw’amahoro mu gisagara ca Bujumbura.Intumbero kwari ukwiyamiriza amabi akorerwa abakenyezi, kudandaza abantu no kudahana ivyaha. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi

Urugendo

Abasenyeri barikumwe n’abakirisu mu rugendo rwo kwiyamiriza amabi akorerwa abakenyezi

Urwo rugendo rwari rwitabwe n’abakristu bo mu gihugu ca Repuburika iharanira intwaro rusangi hamwe no mu Rwanda. Muri urwo rugendo rwari rwitabwe n’abo bakirisu bo mubuhugu yv’ibiyaga binini, bari bahagatiwe n’abungere b’amashengero ya Katorika na Angrikane bo muri ivyo bihugu nyene. Urwo rugendo rukaba rwahereye kw’isengero nkuru y’Anglicane mu gisagara ca Bujumbura, rubandaniriza kuri Katedrare Regina Mundi.
Indirimbo zihayagiza Imana n’umwana wayo Yezu Kristu, eka n’umuvyeyi Bikira Mariya, zikaba arizo zagenda zirasamirana mu mabarabara y’igisagara ca Bujumbura.Abaporisi bari benshi kandi barikanuye , baracungereye umutekano w’abo bakirisu bariko biyamiriza amabi akorwa, eka no kudahana ivyaha vyiraye muri ibi bihugu vy’ibiyaga binini.

Basaba amahoro mukarere k’ibiyaga binini

Mw’ijambo ryo kwakira abashitsi mu ngoro ya Catedrare Regina Mundi, Musenyeri Ngoyagoye Varisito yamenyesheje ko basaba Imana kubaronsa amahoro, ibihugu vyo muri aka karere bigire umutekano. Yavuze ko uru rugendo rutari urwa mbere muri aka karere, hari n’urundi rwari rwaragizwe mu gisagara ca Goma, aho hari abantu isinzi ku wa mbere Kigarama umwaka uheze.
Ku bwa Musenyeri Ntahoturi Berenarudo arongoye ishengero rya Angrikane , yamenyesheje ko amabi akorwa ari menshi muri ibi bihugu kandi adahanwa. Asaba ko abahohotera abakenyezi n’abigeme bomenyekana, kandi bagahanwa. Yabandanije amenyesha ko amabi akorwa aha mu Burundi, amabi akorerwa abana b’Imana, abayakora bihisha, ntibagaragare. Ku bwiwe abakristu bakwiye kuja hamwe, bagire bati, oya, oya inkozi z’ikibi ntizigasubire gusasirwa indava mu bihugu vy’ibiyaga binini. Avuga ko inama n’ingingo bitabonetse, amahoro mu biyaga binini bizogorana kuboneka.Musenyeri Ntahoturi ati : « Ukuri kuzanwa n’ivyiyumviro vya benshi, ukuri ntikuzanwa n’iciyumviro c’umwe, ijambo ry’abandi ryubahwe, ntirigakengerwe. »
Musenyeri Ntahoturi abandanya agira ati : ‘’Abana birirwa baradandazwa nk’aho umenga n’amagunira y’amakara, batwarwa mu mahanga, abandi bamburwa buri munsi, abakristo tuvuge tuti imoso, tubihakane kuko siko Imana ibigomba. »
Yaheraheje avuga yuko kubera imigambi n’ibizoba mu myaka iri imbere, asaba abakirisu guhagurukira rimwe, ejo bose, abafise ico bemera baze bagasengere igihugu mukuboha imigambi mibi ikorerwa muri iki gisagara. Yarangije avuga ko igisagara ca Goma, Bujumbura na Kigali ari ibisagara vy’Imana batagiye kubihebera ivyaha, n’ukudahana ababikora.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *