Igihuhusi caragisibije mu Gatumba

Inyuma yaho imvura yononeye ibintu bitari bike mu gisagara ca Bujumbura, ibandanya yiha inkumbi mu mihingo itari mike y’igihugu. Mu Gatumba igihuhusi caraye cononye ibitari bike. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi

inzu zarasambutse

Inzu zasambuwe n’imvura y’igihuhusi mu gace ka Rugarika muri zone ya Gatumba ©Iwacu

Ku mugoroba w’itariki 10 Ntwarante ni ho abanyagihugu bo mu Gatumba baza babona igihuhusi kije mu mvura nkeya yariko iragwa. B.P ati: « Hariko haragwa akavura katari kenshi hama tuza tubona hadutsemwo umuyaga w’igihuhusi. Waguruye amazu yose atari yubatswe ku buryo bukomeye. Ica dutangaje ni uko ico gihuhusi camaze nk’iminota itarenga 3 gusa. Uko cari kije, iyo kirenza aho, hari kuba impanuka zirenza aho.»

Ivyahononekariye si bike

Ushitse mu gace ka Rugarika kw’ibarabara rya kaburimbo rija mu gihugu ca Kongo, ubunywero butari buke bwagurutse. Ikibanza ishirahamwe Brarudi rishinguramwo ibinyobwa na co nyene carononekaye cane amabati agisakaye arashwiragira. Hafi yaho hari ikibanza cahora ari ubunywero bwitwa « Bar Liberté » carimwo imodokari 7 zose zaramenaguritse cane kubera inzu yaziguyeko hamwe n’ibiti vyari bihakikuje vyazisidukiyeko. Winjiye mu mihana ihegereye kw’ishure ryitwa Mitawa, ibirasi 4 ni vyo vyagurutse. Amazu yose ahegereye nta n’imwe ihagaze. Inzu zitasenyutse zose zisigaranye icumba kimwe canke bibiri. Abakomeretse baciye bihuta kubajanwa ku mavuriro ahegereye nka Komera, Santé pour tous hamwe n’ivuriro ritoya rya zone Gatumba. Ku bwa Masumbuko Manweri atwara zone ya Gatumba, hakomeretse abantu 11, hasambuka amazu 451.

« N’iyindi mihingo imvura irabica bigacika»

Imiduga yaguweko n'inzu

Imodokari zaguweko n’inzu hamwe n’ibiti kubera imvura y’igihuhusi muri zone ya Gatumba ©Iwacu

Amazu agera kuri 10 mu ntara ya Cibitoke ni yo yasenyutse biturutse ku mvura yaguye mu mpera z’iyinga riheze. Imirima itandukanye ku misozi ya Nyamakarabo na Kiziba, ikaba yarononekaye cane. Mu ntara ya Mwaro iyo mvura, yarononye ibitari bike muri komine ya Kayokwe aho amashure y’i Rwuya, Gitunga, Rujambere yagurutse. Abanyeshure, bakaba bagira ingorane zo kurokna aho bigira gushika ubu. Eka n’intara ya Rutana ikaba itasigaye inyuma muri iyo mvura ivanze n’umuyaga co kimwe na Ruyigi. Bamwe n’abandi ntibabona kumwe ivyo iyo mvura imaze imisi itarwa nkuko vyahora. Hari ababona yuko bituruka kw’ihindagurika ry’ibihe, abandi na bo bakabona yuko ari igihano c’Imana kubera ngo ivyaha vyabaye vyinshi.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *