Mu gihe abagumyabanga ba Cndd-Fdd bariko baripfurizanya umwaka mushasha w’2014, Nyabenda Pasikari umukuru w’umugambwe yavuze ko umwaka uheze wagenze neza. Yabasavye gushira inguvu hamwe ngo batsinde amatora yo mu 2015. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi
Igenekerezo rya 24 Nzero 2014, kw’ihoteri yitwa Royal Palm Resort iri kw’ibarabara rija mu Gatumba, mw’ijambo ryiwe umukuru w’umugambwe Cndd-Fdd yagize ati: «Tugabanye amajambo tugwize ibijkorwa twirinde abo bose boza kudusamaza canke bakaducanishamwo.»
Nta kanyamuneza kenshi kari kahari nk’akahora karanga iyindi misi umugambwe uri ku butegetsi wahora ugira mu kwifurizanya umwaka mushasha. Ikimenyamenya ni uko n’amabendera y’uwo mugambwe yari yashinzwe mu kibanza kiza kuberamwo urwo rubanza honyene.

Yarateye amashurwe ivyaranguwe mu 2013

Umushingamateka Nyabenda Pasikari, yisanzuye nk’uwuri mu muryango wiwe, yaraciye ku masonga ivyakozwe n’umugambwe Cndd-Fdd mu 2013. Yamenyesheje ko babanje gupfumbatira amahoro n’umutekano mu ntara zose z’Uburundi, iyubakwa ry’amashure shingiro, n’ibindi bitari bike. Ku bw’uwo mukuru w’umugambwe, amashure shingiro menshi ubu akora neza. Ikindi cakozwe ni ukwubaka ingoro z’umugambwe mu makomine atandukanye: « Amakomine asigaye atagira ingoro z ‘umugambwe Cndd-Fdd aharurwa ku ntoki.»
Ati nimba uyu musi abagumyabanga bose bafatanye mu nda, ni kubera indongozi z’umugambwe zamye hafi y’abanyagihugu mu kubashigikira mu bikorwa vyabo vyose.
Ikindi camunezereye ni abagumyabanga berekanye urukundo bafitiye umugambwe wabo mu kwemera gutanga uburyo bwabo ngo bashigikire imigambi y’uburongozi bw’umugambwe.

Inama nshingamateka na nkenguzamateka zasabwe iki ?

Umushingamateka Nyabenda, yarashimiye inama nshingamateka na nkenguzamateka kubona barashoboye gutunganya ibiganiro bihuza abanyeporitike bose hamwe n’abandi barundi bari bafise ico baterera: “Ivyo vyerekana yuko abarundi bashoboye kwicara hamwe bakaganira mu mutekano kazoza k’igihugu cabo.” Yaciye amenyesha yuko inama nshingamateka na nkenguzamateka ari zo zizokwemeza ingingo zizoshirwa mu ngiro zisunze ineza y’igihugu.
Yarahumurije abatavuga rumwe n’ubutegetsi: “Ni batekane birinde amajambo y’agasomborotso, ububeshi hamwe n’ibihuha.” Nyabenda amenyesha ko ari yo nzira yonyene izotuma abanyagihugu bo bene gutora bumva baremye.

Abatumire b’iteka bari bande?

Muri ivyo birori mu bashitsi b’iteka harimwo Rufyikiri Gerevasi, icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu, Rukara Muhamedi, umuhuza w’abarundi, ivyegera bibiri vy’umukuru w’umugambwe Cndd-Fdd. Abandi bari bavyitavye ni abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi hamwe n’abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike. Aho twovuga nka Rufyiri Gaburiyeri hamwe na Nininahazwe Pasifike.
Twobamenyesha yuko mu bari basivye harimwo abakuru b’inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe na kizigenza w’inama y’inararibonye akaba n’umukuru w’igihugu Nkurunziza Petero.
Umurwi witwa Amashiga, abavuzi b’ingoma n’abatamvyi b’intambo z’akaranga k’abarundi ntibari batanzwe kuryosha ivyo birori.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *